دو دسته از عوامل سبب ایجاد اختلال در عملکرد سیستم عصبی می شوند